IT-SELF GABINET PORADNICTWA I PSYCHOTERAPII Małgorzata Osipczuk www.it-self.pl www.terapia-par-wroclaw.com

Dzisiaj: środa 24 lipca 2024 - godzina: 04:37
| Home | Artykuły | Treningi | Szkolenia | Książki | Filozofia pracy | Kwalifikacje | Dyplomy |
| Terapia internetowa | Cennik | Kontakt |


SZKOLENIA

Prowadzę szkolenia i warsztaty dla studentów, wolontariuszy i osób zawodowo zajmujących się pomaganiem związane z pomocą psychologiczną. Poniżej zamieszczam kilka zrealizowanych propozycji.

Jak znaleźć zasoby w dziecku, rodzicach, rodzinie? - zmiana wewnętrznej opowieści i pozytywne przeformułowania


Dla kogo: Jeśli pomagasz lub zamierzasz pomagać kiedykolwiek rodzinom, rodzicom w sprawie ich dzieci i związku; jeśli chcesz się doskonalić w dostrzeganiu w ludziach, którzy cię otaczają pozytywnych rzeczy, zasobów, mocnych stron. Jeśli chcesz tego nauczyć swoich klientów.

Warsztat ma dostarczyć kilka pomysłów na to jak zauważyć mocne strony twoich klientów (i bliskich), jak nie dać się zaabsorbować widoczną na pierwszy rzut oka dysfunkcją i stać się przez to skuteczniejszym w niesieniu pomocy, a przy okazji bardziej spokojnym, radosnym i wierzącym w powodzenie. To również profilaktyka wypalenia emocjonalnego.

Warsztat jest inspirowany podejściem systemowym i narratywnym w psychoterapii. W szerszym kontekście - teorią konstrukcjonizmu społecznego, która zakłada, że świat zawsze postrzegany jest w sposób subiektywny. Każdy z ludzi tworzy "w głowie" swój konstrukt świata, swoją własną - specyficznie brzmiącą "wewnętrzną opowieść", która wpływa na sposób, w jaki kierujemy swoim życiem i nasze samopoczucie. Czy zmiana tej opowieści - a co za tym idzie zmiana życia i samopoczucia - jest możliwa?

Coaching dla rodziców zamiast terapii dzieci sprawiających kłopoty


Dla kogo - jeśli pomagasz lub zamierzasz pomagać kiedykolwiek rodzicom w sprawie ich dzieci, zwłaszcza tych dzieci, które można by nazwać "trudnymi" - agresywnych, nieposłusznych, wymykających się rodzicielskiej władzy, sięgających po alkohol, narkotyki, tzw. "złe towarzystwo".

Warsztat ma zapoznać z pomysłem pracy trenera (doradcy, terapeuty, czy tzw. coacha) z rodzicami tychże dzieci jako alternatywą do zwyczajowego pomysłu "odstawienia dziecka do mechanika" czyli na terapię. Taki model pracy jest praktykowany przez terapeutów systemowych w Niemczech i Izraelu. Opiera się na przekonaniu, że to rodzic ma największe szanse dotrzeć do swojego dziecka poprzez umiejętną zmianę swojego podejścia, wprowadzenie sugestii zaproponowanych w czasie coachingu i sięgnięcie po społeczne wsparcie dla siebie. Jak wielokrotnie pokazuje życie: bez zmiany w zachowaniu rodziców, dzieci "naprawiane" w najlepszych ośrodkach po powrocie do domów są często skazane na nawrót dysfunkcji. Nierzadko też zmotywowanie dziecka do terapii jest marzeniem ściętej głowy. Zwyczajowo rodzice oczekują: "weź ode mnie dziecko i napraw bo ja już nie mam siły", ale to się rzadko udaje. Coaching ma przywrócić wewnętrzną siłę rodzicom i pozwolić im odzyskać autorytet w oczach dzieci oraz poczucie sprawczości. Dziecko nie musi się wcale pojawić w twoim gabinecie...

Stary i nowy model autorytetu rodzicielskiego - jak dziś zbudować autorytet rodzica?


Dla kogo: dla osób pomagających rodzicom w trudzie wychowywania, dla tych, którzy sami są rodzicami i chcieliby poszerzyć swoje spojrzenie na rodzicielstwo.

Warsztat ma za zadanie pokazać na czym kiedyś opierał się autorytet rodzica - i dlaczego dziś ten stary autorytet nie jest możliwy do zrealizowania, choć za nim możemy tęsknić:) Warsztat to też krótkie przedstawienie współczesnego modelu autorytetu rodzicielskiego wraz z konkretnymi sugestiami, np. jak prezentować - i po co - swoją rodzicielską obecność "trudnemu" nastolatkowi, jak zatrzymać eskalację agresji w relacji rodzic-dziecko, jak przywrócić porozumienie i pojednać się z dzieckiem.

Rodzic "dziecka trudnego", sprawiającego kłopoty (alkohol, narkotyki, agresja) - jak do niego podejść?


Dla kogo - jeśli pomagasz lub zamierzasz pomagać kiedykolwiek rodzicom w sprawie ich dzieci, zwłaszcza tych dzieci, które można by nazwać "trudnymi" - agresywnych, nieposłusznych, wymykających się rodzicielskiej władzy, sięgających po alkohol, narkotyki, tzw. "złe towarzystwo".

Rodzice obawiają się stawić w gabinecie terapeutycznym, boją się oceny swojego trudu wychowawczego, oskarżenia o porażkę, obwinienia. Sami zmagają się z poczuciem winy i krzywdy zarazem, ponadto z bezsilnością i bezradnością. Nie wiedzą najczęściej czego mogą oczekiwać od profesjonalisty, często chcą cudownych rozwiązań, liczą na "magiczną różdżkę", którą wyciągniesz z szuflady. Jeśli chcesz im pomóc - warto byś dogłębnie zrozumiał ich położenie i nawiązał relację pełną szacunku.

Pierwszy kontakt z osobą doświadczającą przemocy


Dla kogo: Jeśli pomagasz lub zamierzasz pomagać w szeroko pojętej interwencji kryzysowej, twoja praca jest związana z kontaktem z osobami doświadczającymi przemocy (fizycznej, psychicznej, seksualnej, ekonomicznej); jesteś psychologiem, pedagogiem, wychowawcą, pracownikiem socjalnym, policjantem, lekarzem, wolontariuszem, pracujesz z dziećmi lub dorosłymi. Zawartość szkolenia:

 • charakterystyka sytuacji psychologicznej osoby doświadczającej przemocy w rodzinie,
 • analiza zleceń wobec interwenta (ćwiczenie z karuzelą zleceń)- zewnętrzni i wewnętrzni zleceniodawcy,
 • analiza zagrożenia i planowanie interwencji,
 • case study - listy do psychologa od osób doświadczających przemocy, analiza
 • mity związane z przemocą,
 • instytucje powołane do pomagania - jak skutecznie prosić o pomoc,
 • wydobywanie zasobów pośród poczucia bezgranicznej bezradności,
 • czego unikać w kontakcie z osobą doświadczającą przemocy,
 • jak warto rozmawiać podczas 1-szego kontaktu,
 • co terapeuta-interwent musi mieć w głowie?
  - typ klienta,
  - wiedza o przemocy,
  - bezpieczeństwo klienta,
  - dostępne formy pomocy dla klienta,
  - ogląd relacji - trójkąta sprawca-ofiara-wybawiciel,
  - ogląd własnych uczuć i uwaga dot. własnych doświadczeń z przemocą;
       najczęstsze trudności osoby pomagającej,
       psychoterapia czy interwencja?

"Świat moich uczuć"


Dla kogo: dla wszystkich osób zajmujących się szeroko pojętym pomaganiem - jako własne doświadczenie terapeutyczne, również dla grup klientów pracujących nad własną zmianą.

- warsztat ustawień grupowych metodą systemową (nie Hellingerowskie!) - możliwość obejrzenia wewnętrznego świata uczuć, zobaczenia niewidzialnego, zmienienia wewnętrznej opowieści jaką nosimy w sobie o swoich uczuciach, swoim życiu, ważnych związkach.

Trening asertywności


Dla kogo: dla wszystkich osób zajmujących się szeroko pojętym pomaganiem - jako własne doświadczenie rozwojowe, również dla grup klientów pracujących nad własną zmianą.

Ma na celu wyuczenie i doskonalenie zachowań - w czasie zajęć uczestnicy nie koncentrują się na uczuciach ani przeszłości. Każdy z nas napotyka w życiu sytuacje, z którymi sobie dobrze radzi i takie z których nie jest zadowolony, trening jest okazją by zdobyć wiedzę o asertywnym zachowaniu i ćwiczyć umiejętności związane np. z asertywnym odmawianiem, wyrażaniem sprzeciwu, radzeniem sobie z krytyką, z naciskiem, wyrażaniem oczekiwań, potrzeb, uczuć, opinii, wyrażaniem i przyjmowaniem pochwał i komplementów, konstruktywnej krytyki, itp. Uczestnicy mają też możliwość skupić się na prawach osobistych i swoim asertywnym monologu wewnętrznym - co związane jest z poszerzeniem wglądu w siebie i swoje przekonania. Na zajęciach doskonalimy też mowę ciała i komunikację by poprawić jakość relacji z bliskimi osobami.

"Genogram i historia mojej rodziny"


Dla kogo: dla wszystkich osób zajmujących się szeroko pojętym pomaganiem - jako własne doświadczenie rozwojowe i terapeutyczne, również dla grup klientów pracujących nad własną zmianą.

- co odziedziczyłem w spadku po poprzednich pokoleniach, co decyduję się przejąć i rozwijać, co odłożyć i zmienić. Na zajęcia uczestnicy mogą przynieść zdjęcia i pamiątki rodzinne. Warsztat rozpoczyna się od rysowania w parach swojego genogramu wg podanej legendy. Każdy z uczestników decyduje o poziomie własnej otwartości, w grupie obowiązuje zasada dyskrecji.

"Droga życia"


Dla kogo: dla wszystkich osób zajmujących się szeroko pojętym pomaganiem - jako własne doświadczenie rozwojowe i terapeutyczne, również dla grup klientów pracujących nad własną zmianą.

- warsztat będący refleksją nad swoją historią życiową, miejscem aktualnym i przyszłością - metoda pracy nad tą opowieścią o swoim losie umożliwia odejście od tradycyjnego opowiadania jej w swojej głowie - być może po raz kolejny… Zamiast tego angażuje przestrzeń, rysunki, motki kolorowych nitek… ciche wsparcie grupy i jej życzliwe skojarzenia. Ma to umożliwić wypracowanie nowego, bardziej użytecznego spojrzenia na swój udział w życiu, znalezienie i poczucie wewnętrznych zasobów zaradczych. Uczestnictwo w grupie charakteryzuje się dużym poziomem bezpieczeństwa - nie ma konieczności opowiadania o sobie i swoich doświadczeniach, to wszystko pracuje samo - poprzez symboliczne działania.

Szkolenie z podstaw pomagania online


Dla kogo: dla wszystkich osób zajmujących się szeroko pojętym pomaganiem

Scenariusz zajęć ma charakter autorski i innowacyjny - w Polsce nie są prowadzone szkolenia z tej tematyki a ilość specjalistów jest niewielka! Szkolenie ma za zadanie przekazać podstawową wiedzę z zakresu: psychologii Internetu jako środowiska relacji międzyludzkich, historii i metod pomocy psychologicznej online, zalet i ograniczeń pomagania online, kwesti etycznych i bezpieczeństwa danych, porównania z gabinetowym modelem pomocy psychologicznej, kompetencji osób pomagających i wymagań stawianych osobom sięgającym po pomoc, kategorii klientów szukających wsparcia w Sieci - w zależności od rodzaju i poziomu motywacji oraz cech osobowościowych, wieku i specyfiki zgłaszanych problemów.

"Specyfika nieprofesjonalnej pomocy internetowej"


Dla kogo: dla wszystkich osób zajmujących się szeroko pojętym pomaganiem

Zagadnienia kursu: Etyka pomocy online, co można zrobić przy pomocy e-maila, podstawy BHP, czy można komuś zaszkodzić? motywacja pomagającego, gdzie są moje granice? - ile jestem w stanie poświęcić?, case study - przykładowe maile i pierwsze próby odpowiadania na nie, pomoc nieprofesjonalna - jak pomagać, gdy nie jest się psychologiem, ale ma się życiowe doświadczenie i wgląd w siebie? jak skończyć kontakt e-mail, jaki jest kontrakt w pomocy online? jak znajdywać informacje o które pytają osoby w kryzysie, o zasadach prawnych kontaktu online, sytuacje wyjątkowe - gdy ktoś zgłasza przemoc lub groźbę popełnienia samobójstwa - co robić? Szkolenie może być realizowane tradycyjnie tzn. w świecie rzeczywistym, jak również poprzez e-learning, czyli kurs e-mail podzielony na 6 cotygodniowych lekcji wysyłanych na pocztę e-mail, zobowiązujących do wykonania zadania domowego omawianego potem wraz z opiekunem merytorycznym kursu.

Szkolenie z działalności organizacji pozarządowych


Dla kogo: dla wszystkich osób zajmujących się szeroko pojętym pomaganiem, chcących współpracować z sektorem NGO, zastanawiających się nad założeniem własnej NGO w celu niesienia wsparcia ludziom potrzebującym, dla wolontariuszy.

Krótki przewodnik po specyfice funkcjonowania organizacji pozarządowych w Polsce: stowarzyszeń i fundacji, szczególnie z uwzględnieniem ich oferty pomocowej. Podstawowe definicje, próba odpowiedzi na pytanie dlaczego organizacje pozarządowe są ważne i zasługują na szacunek? Podstawowa wiedza nt. statutów, rejestracji, wolontariatu, pozyskiwania środków, współpracy z innymi podmiotami, etyki.

Szkolenia prowadzę zarówno samodzielnie, jak i w parze z drugim trenerem, również psychologiem. Na życzenie zleceniodawcy tworzę program i scenariusz szkolenia w uzgodnionym temacie. Ilość godzin i wynagrodzenie oraz szczegółowa zawartość merytoryczna - do uzgodnienia w kontakcie osobistym, telefonicznym lub e-mail.


uzależnienie od komputera i internetu u dzieci i młodzieży

Copyright © IT-SELF Małgorzata Osipczuk it-self.pl terapia-par-wroclaw.com

Ustaw stronę jako startową
Dodaj stronę do ulubionych